Overdrachtsbelasting

Overdrachts-belasting

Overdrachtsbelasting

Meedenken bij de aankoop van een pand?

Bij de aankoop van een pand is de koper overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is je bekend. Maar soms zijn er wel situaties waarbij er fiscaal voordeel te behalen valt. Dàt zijn de momenten dat wij meedenken. Bijvoorbeeld bij vragen als: Hoe voorkom je overdrachtsbelasting als je vastgoed binnen je onderneming een andere plaats wilt geven? Is het mogelijk overdrachtsbelasting te ontwijken? Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare vrijstellingen? Wij voelen zich thuis bij deze vragen. We dragen graag de oplossing aan.

De overdrachtsbelasting is een nogal harde juridische heffing, daar waar bij andere belastingen er soms nog ruimte voor overleg is. Er is bij de overdrachtsbelasting geen sprake van belangenafweging. Met een goede planning, en een vooruitziende blik, kun je voorkomen dat je heffing krijgt van overdrachtsbelasting. Alle medewerkers van Duijd fiscalisten hebben die blik op de toekomst. We denken met je mee!

Overdrachtsbelasting

Meedenken bij de aankoop van een pand?

Bij de aankoop van een pand is de koper overdrachtsbelasting verschuldigd. Dat is je bekend. Maar soms zijn er wèl situaties waarbij er fiscaal voordeel te behalen valt. Dàt zijn de momenten dat wij meedenken. Bijvoorbeeld bij vragen als: Hoe voorkom je overdrachtsbelasting als je vastgoed binnen je onderneming een andere plaats wilt geven? Is het mogelijk overdrachtsbelasting te ontwijken? Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare vrijstellingen? Wij voelen zich thuis bij deze vragen. We dragen graag de oplossing aan.

De overdrachtsbelasting is een nogal harde juridische heffing, daar waar bij andere belastingen er soms nog ruimte voor overleg is. Er is bij de overdrachtsbelasting geen sprake van belangenafweging. Met een goede planning, en een vooruitziende blik, kun je voorkomen dat je heffing krijgt van overdrachtsbelasting. Alle medewerkers van Duijd fiscalisten hebben die blik op de toekomst. We denken met je mee, vooruit!