Duijding fiscale actualiteiten

We hebben belangrijk fiscaal nieuws. DGA’s moeten dit jaar misschien nog in actie komen. Ook beleggers in box 3 moeten waakzaam blijven. Jouw fiscalisten leggen het natuurlijk het liefst aan jou persoonlijk uit. We hebben niet de mensen – en daarmee de tijd – iedereen te spreken. We willen voorkomen dat je één van de mooie fiscale kansen mist. Lees dus snel verder. We kunnen je in deze mail geen volledig advies geven, maar leggen het graag kort en duijdelijk aan je uit. Mocht je hiermee verder willen, vraag dan gerust hulp aan de fiscalisten in Bemmel of natuurlijk aan je accountant of boekhouder.

Kun je niet genoeg krijgen van scherpe fiscale eindejaarstips? Lees dan de tips van onze beroepsorganisatie het Register Belastingadviseurs. Die vind je hier.

DGA: Dividend juist wel of niet in 2023?

Daar kunnen we ingewikkeld over doen, maar laten we het simpel houden.

Wel dividend uitkeren

Heb je meer dan € 200.000 beleggingsvermogen in je vennootschap(pen)? Of is je netto jaarwinst gemiddeld meer dan € 100.000? Of geldt dit voor jou allebei? Weet dan dat jij (of uiteindelijk jouw erfgenamen) dan vanaf 2024 minimaal 33% inkomstenbelasting over het beleggingsvermogen in jouw vennootschap betalen. Vanaf 2025 kan dit zelfs oplopen tot ruim 40% en in sommige situaties zelfs nog meer.

Voor 2023 geldt nog een belastingtarief over de inkomsten uit jouw vennootschap (dividend) van 26,9%. Door nu dividend uit te keren bespaar je dus 6,1%. Bij € 100.000 is dat dus een besparing van € 6.100.

Overigens is het meestal niet verstandig het dividend vóór de jaarwisseling ook daadwerkelijk te betalen. Dat verhoogt je vermogen in box 3 en dat kan onder omstandigheden tot extra belastingheffing leiden.

Let op: je bent 26,9% van het uitgekeerde vermogen aan de belastingdienst kwijt. Dat betekent dat je daarover ook geen rendement meer kunt maken. Als je hoger rendement verwacht, dan zijn er wellicht alternatieve structureren mogelijk.

Nog geen dividend uitkeren

Is het vermogen in je vennootschap ruim onder de € 200.000 en je jaarwinst gemiddeld minder dan € 100.000? Wacht dan lekker met je dividend. In 2024 krijg je een opstaptarief van 24,5% Dat is net wat gunstiger dan het tarief van 26,9%.

DGA: Let op de schuld aan je vennootschap

Vanaf dit jaar moet je als DGA over de schuld aan je vennootschap inkomstenbelasting afrekenen. De peildatum is op 31 december en er is een grens van € 700.000. Pas boven de € 700.000 ben je belasting verschuldigd. Houd er in je planning rekening mee dat deze grens op 31 december 2024 nog € 500.000 bedraagt. Het gaat hierbij niet alleen om een zogenaamde rekening courantschuld, maar het geldt voor alle schulden aan je vennootschap. Laat je niet verassen en zorg dat je voorbereid bent.

DGA: beleggen in box 3 en geen schuld aan mijn vennootschap

Je houdt het graag overzichtelijk: privévermogen in box 3 en overig vermogen in je vennootschap. Geen schulden en allerlei leningen. Toch kan het dan onder omstandigheden handig zijn vóór 31 december 2023 een bedrag (bijvoorbeeld € 500.000) van je vennootschap te lenen. Je krijgt hiermee namelijk een aftrekpost in box 3. Dat kan per saldo een voordeel van enkele duizenden euro’s opleveren. Je moet wel opletten, want de wetgever loert op misbruik. Dat noemen ze peildatumarbitrage. Gelukkig is dat eenvoudig te ontwijken. Als je de schuld niet binnen drie maanden weer aflost gaat het goed. Met een juiste planning betaalt de belastingdienst dit jaar het kerstdiner.

Beleggen box 3: een update

Het moet helemaal anders: dat is voorstel dat er nu vanuit het kabinet ligt. Eenvoudig gezegd moeten we weer terug naar het belastingsysteem van vóór 2001. Rente, dividend en huur is weer belast. De kosten zijn aftrekbaar. Maak je winst met het beleggen in aandelen? Dan moet je daar ook jaarlijks over afrekenen. De waardestijging of -daling van vastgoed is ook belast, maar dat hoef je pas bij verkoop aan te geven. Het nieuwe stelsel staat gepland voor 2027, maar of het er echt gaat komen…

Tot die tijd hebben we te maken met een onrustige tijd. De belastingdienst wacht angstvallig een arrest van de Hoge Raad af. Dat is nu voor februari 2024 verwacht. Afgaand op de meningen in de vakliteratuur kan het wel eens zijn dat de Hoge Raad het “nieuwe” box 3 stelsel ook afwijst. Dat zou betekenen dat ook voor alle nog openstaande aanslagen het werkelijke rendement bepalend is. Veel beleggers zouden daar – gezien het beperkte of negatieve rendement over 2022 – mee geholpen zijn. De belastingdienst houdt daarom de aangiften met box 3 vermogen over 2021 en 2022 zoveel mogelijk aan. De definitieve aanslagen komen pas na het arrest van de Hoge Raad.

Is er (meer) fiscaal nieuws voor mij?

De fiscale ontwikkelingen gaan snel. Jouw fiscalisten kunnen niet alles van jouw situatie weten, maar bewaken jouw fiscale positie zo goed mogelijk voor je. Meestal kunnen we prima plannen en is er geen urgentie. Voor DGA’s is dat er nu wel. Daarom maken we graag tijd je te informeren. De andere fiscale zaken komen een volgende keer wel. Heb je twijfels of wil je meer weten? Dan bel of mail ons gerust. We smullen van jouw fiscale vragen en staan graag met een gepast, gevat of scherp antwoord klaar.