“Is het voordelig om onze woning aan onze kinderen te verkopen?” Regelmatig beantwoorden wij deze vraag. Vanuit fiscaal oogpunt biedt de overdracht van de woning aan kinderen dan ook zeker mogelijkheden. Graag vertel ik je hierover meer.  

Woning (deels) schenken

Karel en Lies (echtgenoten) willen kleiner gaan wonen. Ze hebben hun huidige woning laten taxeren. De woning heeft een marktwaarde van 350.000. De WOZ-waarde bedraagt € 300.000. Hun dochter Josefien wil de woning kopen. Karel en Lies gunnen haar de woning voor € 300.000.  

Karel en Lies verkopen de woning nu onder de marktwaarde. Zij hadden immers € 50.000 meer kunnen ontvangen. Voor Josefien is dat een voordeel. Moet Josefien over deze schenking ook schenkbelasting moet betalen?

De woning verkopen tegen een lagere waarde dan de martkwaarde?

Karel en Lies verkopen hun woning voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Juridisch is dat een schenking.

Voor het schenkingsrecht gelden andere waarderingsregels. Hier geldt de Woz-waarde om te bepalen of er sprake van een schenking is. Karel en Lies dragen de woning met een Woz-waarde van € 300.000 voor een koopsom van € 300.000 aan hun dochter over. Volgens de regels van de schenkbelasting is er dus geen schenking. Josefien hoeft dus geen schenkbelasting te betalen.

Koopsom van de woning kwijtschelden

Stel dat Karel en Lies de woning voor € 350.000 aan Josefien verkopen. Josefien mag de koopsom bij haar ouders lenen. Na enkele maanden besluiten Karel en Lies € 50.000 kwijt te schelden. Nu moet Josefien wel schenkingsrecht betalen. Zij krijgt nu geen woning geschonken, maar een deel van de koopsom.

Voor het schenken van een (deel) van de woning gelden bijzondere fiscale regels. Als je deze goed benut scheelt dat belastingheffing.

Eindejaarstip: maak in 2022 nog gebruik van de jubelton

Je kunt je kinderen in 2022 nog € 106.671 belastingvrij schenken (de jubelton). Je kind moet de schenking gebruiken voor een (toekomstige) eigen woning, aflossing van de eigenwoningschuld of voor een verbouwing van de eigen woning.

Mijn kind gaat dit jaar nog niet kopen. Kan ik de jubelton dan toch benutten? Jazeker! Je kunt dit jaar alvast een deel van de schenking doen. Het maakt niet uit of je dit jaar een belastingvrije schenking doet die hoger of lager is dan de vrijstelling (€ 5.677). Maak bijvoorbeeld dit jaar nog € 1 naar je kind over.
In de aangifte schenkingsrecht vraag je om toepassing van de hoge vrijstelling voor de eigen woning. Je geeft tevens aan dat je het restant in een tweede schenking zult doen. Het restant van de vrijstelling moet je dan uiterlijk op 31 december 2023 aan je kind schenken. Uiteraard moet je nog aan de overige voorwaarden voldoen. Eén van de voorwaarden is dat je kind tussen de 18 of 40 jaar moet zijn.

Wanneer moet mijn kind het geld gebruiken voor de eigen woning?
Je kind moet uiterlijk in 2024 het geld gebruiken voor de eigen woning. Anders betaalt je kind alsnog schenkbelasting (10% of 20%) over de schenking.