Je verhuurt één of meerdere kamers in je woning, de aanbouw of het riante tuinhuis. Met plezier ontvang je je gasten. Je doet het niet om rijk van te worden, maar het is fijn als je nog wat overhoudt.

Betaal je inkomstenbelasting over je winst uit de B&B?

Een B&B kan onder omstandigheden een onderneming zijn. Dan moet je over de winst – dus je opbrengsten minus de kosten – belasting betalen. Soms is het een kleine onderneming en zijn de inspanningen beperkt. Ook dan kan de winst belast zijn. Dat zijn dan inkomsten uit overige werkzaamheden. In beide situaties betaal je dus inkomstenbelasting over de winst van je B&B.

Betaal je geen inkomstenbelasting over je winst uit de B&B?

Het kan zijn dat je in het verleden nooit inkomstenbelasting over de winst uit je B&B hebt betaald. Dan is er sinds november 2020 een belangrijkje wijziging voor jou geweest. In je aangifte over 2021 moet je de opbrengsten als inkomen aangeven. Ik krijg de indruk dat dit in de praktijk nog niet doorgedrongen is. Daarom leg ik het graag een keer voor je uit.

Wat is er veranderd?

Heb je een B&B in of nabij je eigen woning? Dan gaf je de inkomsten niet apart in je aangifte aan. Daar was (vaak) best wat voor te zeggen. Een belastinginspecteur was het daar niet mee eens en ging naar de rechter.

De belastinginspecteur vond namelijk dat je over deze inkomsten belasting moet betalen. De adviseur vond dat de inkomsten behoorden tot het zogenaamde eigenwoningforfait. Daarover betaal je al belasting. De Hoge Raad heeft de inspecteur in het gelijk gesteld. Dat betekent een belangrijke verandering voor veel mensen die een B&B exploiteren.

Geldt de wijziging ook voor mij?

Wat betekent de wijziging nu?

De Hoge Raad heeft in het arrest beslist dat de inkomsten uit B&B belast zijn. Ze behoren namelijk bij inkomsten uit tijdelijke verhuur van je woning. Dat betekent dat je deze inkomsten als inkomen uit je eigen woning moet aangeven.

Hoe werkt de regeling inkomsten uit tijdelijke verhuur?

De bruto huurinkomsten die je ontvangt zijn belast. Je mag in principe geen kosten aftrekken, maar daarvoor krijg je een “aftrek” van 30% van de opbrengst. Je moet dus 70% van de huurinkomsten aangeven.

Wat zijn huurinkomsten?

Het gaat hierbij om de huurinkomsten voor de ruimte die je beschikbaar stelt (de kamer). Dus niet voor de vergoeding die je berekent voor de roerende zaken die je beschikbaar stelt. Dat heeft de Hoge Raad in een heel oud arrest (19 maart 1975) besloten. Je moet de huurprijs voor de belastingheffing dus splitsen. De vergoeding voor de inboedel behoort niet tot de inkomsten uit tijdelijke verhuur. De vergoeding voor de huur van de kamer(s) wel.

Zijn er dan nog andere aftrekposten?

Jawel, maar het gaat hierbij niet om “gewone” kosten zoals bijvoorbeeld de kosten van het ontbijt. Je mag de zogenaamde directe kosten in aftrek op de huurinkomsten brengen. Denk hierbij aan de provisie voor de bemiddelaar, de advertentiekosten, het gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder en aan de huurder verleende service zoals schoonmaken en wassen.

Voorbeeld:

Stel je verhuurt een kamer voor € 100 exclusief 9% BTW. De kamer is gemeubileerd. Voor de vervanging van de inrichting reserveer je vijf euro. De vergoeding voor de ruimte is dus € 95. Je bepaalt de belaste vergoeding dan als volgt:

Dit geef je aan bij de tijdelijke verhuur van je eigen woning en is belast in box 1. Hierover betaal je het progressieve tarief van 37,07% en 49,5% (tarieven 2022). De verhuurde kamer(s) blijft/blijven tot je eigen woning behoren. Je geeft dus niet een deel van je woning in box 3 aan. Je houdt voor je gehele woning recht op de aftrek van hypotheekrente.

Kan ik mijn aangifte over 2021 nog corrigeren?

Je had in 2021 de opbrengsten als inkomsten uit tijdelijke verhuur moeten aangeven. Dat heb je niet gedaan. Je kunt de aangifte wijzigen. Dat kan door de aangifte via het aangifteprogramma aan te passen en opnieuw in te dienen. De belastingdienst legt dat hier uit.

Moet ik het nu anders gaan doen?

Misschien is je B&B klein begonnen en inmiddels uitgegroeid tot een (klein) bedrijf. Misschien is er dan sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden of zelfs winst uit onderneming. Of dat fiscaal gunstiger is zal mede afhangen van de omzet en je kosten.

Wil je meer blogs lezen? Via deze link zie je al onze blogs.