Heb je een foutje in een eerdere belastingaangifte ontdekt? Vaak kun je dat eenvoudig corrigeren. Laat geen geld liggen en vraag de inspecteur om ambtshalve vermindering. Hoe dat werkt? Dat lees je hier.

De wet biedt de mogelijkheid je aangifte van de voorafgaande vijf jaren te herstellen. Dat heet een ambtshalve vermindering. Stel je constateert dat je twee jaar geleden vergeten bent om de dividendbelasting (€ 86) van je beleggingshypotheek terug te vragen. De aanslag staat al vast en je bezwaartermijn is verlopen.

Met een kort briefje aan je belastingdienst kun je verzoeken om dat alsnog te herstellen. Vermeldt het kalenderjaar, het aanslagnummer en de correctie. In dit geval vragen we dus om alsnog de dividendbelasting te verrekenen. Let op: je hebt wel de bewijslast. Voeg dus zekerheidshalve een kopie van het jaaroverzicht met de ingehouden dividendbelasting toe. Zo weet je zeker dat de inspecteur je verzoek inwilligt.