Ben je als erfgenaam gerechtigd tot een nalatenschap? Je moet dit in je aangifte aangeven, ook al heb je nog niets gehad. Soms geldt er een vrijstelling. De erfbelasting mag je als schuld opnemen. Zo bespaar je onnodige heffing. Meer weten? We leggen het graag aan je uit.

De belastingheffing over je vermogen (box 3) gaat uit van een peildatum. Het vermogen dat je dan hebt is relevant voor je belastingheffing. Voor de aangifte over 2021 is de peildatum 1 januari 2021. Stel dat je moeder in 2020 is overleden. Samen met je broer en zus heb je besloten haar woning te verkopen. De verkoop zal april 2022 plaatsvinden. De verkoopopbrengst is € 450.000. De WOZ-waarde bedraagt € 390.000. Dat is per saldo ook de nalatenschap. Op 1 januari ben je dus voor 1/3e gerechtigd. Omdat het een woning is mag je uitgaan van de WOZ-waarde. Je moet dan bij de overige onroerende zaken € 130.000 aangeven.

Op basis van de aangifte erfbelasting ben je € 9.500 aan erfbelasting verschuldigd. Dit mag je bij de overige schulden in je aangifte opnemen. Als je verder geen (box 3) schulden hebt, dan moet je wel rekening houden met de drempel. Deze drempel (2021) is € 3.200 voor een alleenstaande en € 6.400 voor fiscale partners.

Bestaat jouw erfenis uit een vordering op de langstlevende ouder? En ontvang je die niet eerder dan na het overlijden van deze ouder? Dan geldt er waarschijnlijk een vrijstelling. De vrijstelling is onder voorwaarden ook van toepassing als de langstlevende het vruchtgebruik over jouw erfenis heeft. Twijfel? Laat je goed informeren. We helpen je graag verder.