Een fiscaal voordeel door het splitsen van B.V.’s? Is dat niet vooral gedoe? Zeker niet. Ben je een succesvolle ondernemer in een B.V.-structuur dan moet je zeker verder lezen. In mijn praktijk bereik ik regelmatig forse belastingvoordelen dankzij de splitsing. In dit artikel licht ik twee toepassingen van de juridische splitsing toe:
1. Optimaliseren van de belastingdruk op jouw winst via juridische splitsing
2. Het creëren van een persoonlijke holdingstructuur via de juridische splitsing

 

                          1. Fiscale winstoptimalisatie

Op dit moment (2021) kent de belastingheffing over de winst van jouw B.V. de volgende tariefstructuur:

Deze tarieven zijn van toepassing per zelfstandig belastingplichtige B.V. Vorig jaar is besloten de eerste tariefschijf van 15% vanaf 2022 te verlengen naar een winst van € 395.000. Gezien de steunmaatregelen van de afgelopen tijd zou het mij niet verbazen als deze wet met Prinsjesdag wordt teruggedraaid.

Verwacht je dat de onderneming over 2021 meer dan € 245.000 winst maakt? En zou het kunnen dat dit de komende jaren zo blijft? Dan is het voor jou fiscaal voordelig de ondernemingsactiviteiten over meerdere B.V.’s te verdelen. Van belang is dan na te gaan of je bedrijfsonderdelen relatief eenvoudig kunt onderbrengen in een aparte B.V. Denk hierbij aan een verdeling op basis van branches, clientgroepen, geografische ligging, e.d. Maar wellicht kun je ook bepaalde bedrijfsmiddelen onderbrengen in afzonderlijke vennootschappen en vervolgens weer terug huren. Denk aan machines of vastgoed. Daarmee bereik je ook dat deze bedrijfsmiddelen de risicovolle ondernemingssfeer verlaten.

Het overdragen van bijvoorbeeld machines aan een nieuwe B.V. is eenvoudig, maar leidt tot directe belastingheffing. Dit kun je voorkomen door gebruik te maken van een juridische splitsing. Door middel van een juridische splitsing kun je verschillende ondernemingsactiviteiten fiscaal geruisloos overdragen naar nieuwe B.V.’s. De fiscale wetgever geeft als voorwaarde dat de splitsing plaats moet vinden op zakelijke gronden. In de praktijk is daar snel aan voldaan. Bijkomend voordeel van de juridische splitsing is dat je deze fiscaal met terugwerkende kracht naar 1 januari kunt toepassen. Met een goede planning kun je dus nog in 2021 profiteren van de fiscale voordelen. Bij voldoende winst betekent dat een belastingvoordeel van minimaal € 24.500.

                          2. Creëren persoonlijke holdingstructuur

Als je samen gaat ondernemen kun je de aandelen in de B.V. onderling verdelen. Voor de start is dat vaak goedkoop en het werkt voor iedereen prima. Gaat het beter en wil je de winst als dividend uitkeren, dan betaalt ieder per saldo 26,9% inkomstenbelasting. Ook een verkoop van deze aandelen leidt tot acute belastingheffing. Door de aandelen in de gezamenlijke B.V. niet privé maar via een persoonlijke houdster (dus een eigen B.V.) te houden, stel je de belastingheffing van 26,9% bij zowel dividend als eventuele verkoop uit.

De meest eenvoudige route is om een persoonlijke houdster op te richten. Je draagt dan jouw aandelen in de gezamenlijke B.V. aan de persoonlijke houdster over. Eenvoudig betekent in dit geval niet fiscaal voordelig. De verkoop van de aandelen in de B.V. aan je nieuwe persoonlijke houdster leidt namelijk ook tot de acute heffing van 26,9% over de waarde van de aandelen. Dit is niet wenselijk. De juridische splitsing kan dan uitkomst bieden.

Als je nog geen gezamenlijke houdster hebt, moet je deze samen oprichten. Vervolgens kun je deze gezamenlijke houdster via een zogenoemde zuivere juridische splitsing (ook wel ruziesplitsing) splitsen. Ieder van de aandeelhouders heeft na de splitsing een eigen persoonlijke houdster. Deze houdster houdt dan een aandelenbelang dat overeenkomt met het belang dat de betreffende aandeelhouder voorheen in de gezamenlijke holding bezat.

Het realiseren van een juridische splitsing is complexer dan een oprichting van een B.V. Dat brengt ook meer advies- en notariskosten met zich mee. Als je je bedrijfsstructuur gaat aanpassen is het verstandig de mogelijkheden van splitsen af te wegen. Mijn ervaring is dat de fiscale voordelen over het algemeen ruim opwegen tegen de advies- en notariskosten van de juridische splitsing.

 

Meer artikelen, onder andere over juridische splitsingen, lezen? Klik hier.