Je hebt het een ondernemer vast al eens horen zeggen: “Dat is een slapende B.V. Die doet al jaren niets meer. Laat maar lekker dutten. Misschien nog handig voor de toekomst.” Dat was al niet heel verstandig, maar vanaf 2021 kun je daar een aftrekpost mee verliezen. Schud je slapende B.V.’s dus snel wakker! Lees in deze bijdrage waar het om gaat.

Eén B.V. is geen B.V.

Je wilt als ondernemer je risico’s spreiden. Daarom heb je meerdere B.V.’s. Voor iedere activiteit een afzonderlijke B.V. Ook het vastgoed heb je in aparte B.V. ondergebracht. De hele groep valt weer onder je holding. Met deze structuur houd je de risico’s gescheiden, tenminste, als je na de oprichting de structuur ook goed verzorgt. Daarover een andere keer meer. Het gaat nu om de slapende B.V.’s binnen je groep.

Liquidatieregeling

Soms moet je van een deel van je bedrijf afscheid nemen. Een winkel loopt niet zoals verwacht, het project is gestrand of de markt is simpelweg niet klaar voor jouw briljante idee. De betreffende B.V. stopt dan haar activiteiten. Als de aandeelhouder de deelneming dan opheft (liquideert) dan mag zij het verlies in aftrek brengen. Dit noemen we de liquidatieverliesregeling. Het is een uitzondering op de bekende deelnemingsvrijstelling.

Opgeofferd bedrag

Hoe groot is het verlies dat de aandeelhouder bij een liquidatie dan mag nemen? Dat verlies is gelijk aan het opgeofferd bedrag. Dit bedrag is de fiscale kostprijs van de deelneming.

Heb je de deelneming ooit opgericht en € 100 als kapitaal gestort? Dan is je opgeofferd bedrag € 100. Heb je ooit € 10 aan de deelneming uitgeleend en uiteindelijk kwijtgescholden? Dan wordt je opgeofferd bedrag € 10 hoger. Is je deelneming ooit ontvoegd uit een fiscale eenheid? Dan is het opgeofferd bedrag gelijk aan de intrinsieke waarde van de deelneming bij ontvoeging.

Het opgeofferd bedrag is dus bij liquidatie heel belangrijk. In de praktijk zien we nog wel eens dat dit (ten onrechte) minder aandacht krijgt.

Temporele voorwaarde

Sinds 2021 is in de liquidatieverliesregeling een belangrijke extra voorwaarde opgenomen: Een verlies is niet meer aftrekbaar als de vennootschap haar activiteiten langer dan drie jaar geleden heeft gestaakt.

Stel dat je de activiteiten al in 2015 hebt gestaakt? Dan kun je niet meer aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor geldt overgangsrecht. Als je de activiteiten vóór 2021 al gestaakt hebt, dan mag je het verlies nog nemen als je vóór 31 december 2023 de deelneming ook liquideert.

Wakker worden!

Je moet je slapende B.V.’s dus uiterlijk in 2023 wakker schudden! Vooruitlopend op deze liquidatie is het belangrijk het juiste opgeofferde bedrag te bepalen. Dat kan immers nog een welkome aftrekpost vormen. Bij het opstellen van de aangiften vennootschapsbelasting moet dit voor iedereen dus een extra aandachtspunt zijn: Heb ik een slapende deelneming? Zo ja? Dan moet de wekker gaan en is actie nodig.

De zogenaamde turboliquidatie is nu nog mogelijk. Als het aan de wetgever ligt gaat ook dat veranderen. Het wordt dus de hoogste tijd dat je gaat liquideren. Kijk wel uit met het gebruik van dit begrip. Een buitenstaander kan je merkwaardig aankijken als je aankondigt “er na de lunch nog ééntje te liquideren”.

 

Meer artikelen, onder andere over de BV-structuur, lezen? Klik hier.