U heeft ongetwijfeld gehoord dat de BTW wetgeving voor webshops en digitale platforms per 1 januari a.s. zou wijzigen. Die wijziging heeft een erg grote impact op de bedrijfsvoering van deze ondernemingen en het is daarom belangrijk dat u hier op voorbereid bent. In verband met de COVID-19 pandemie is de wijziging uitgesteld tot 1 juli a.s. Nederland en Duitsland dringen er in Europees verband op aan de wijziging verder uit te stellen tot 1 januari 2022. Ondanks dit uitstel is het erg belangrijk om voorbereid te zijn en niet te wachten tot in de loop van volgend jaar. Ik behandel hierna de wijzigingen en geef daarbij aan op welke manier u zich kunt voorbereiden op de aanstaande wijzigingen.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn:
– vervallen vrijstelling van BTW bij invoer van pakketjes met een waarde van maximaal € 22;
– vervallen van de drempels bij afstandsverkopen;
– BTW heffing bij platforms voor verkopen via het platform.
Hierna ga ik daar per onderdeel op in.

Vrijstelling bij invoer
Op dit moment is de invoer van pakketjes van buiten de EU met een waarde van € 22 of minder vrijgesteld van BTW. We kennen waarschijnlijk allemaal wel de bestellingen bij bijvoorbeeld AliExpress waarbij u geen BTW betaalt. Om concurrentieverstoring tussen niet-EU en EU tegen te gaan vervalt deze vrijstelling na de invoering van de wijziging.
De laatste jaren maken veel ondernemers gebruik van de vrijstelling door zogenaamde dropshipping producten aan te bieden aan consumenten. Op het moment dat iemand iets bestelt, bestellen de ondernemers het product bij een leverancier in bijvoorbeeld China. De leverancier verstuurt het product vervolgens op naam van de consument rechtstreeks naar de consument. Na invoering van de wijziging moet de consument dan BTW betalen bij invoer. Ondernemers die op deze manier werken, doen er goed aan nu al na te gaan hoe zij hun onderneming willen drijven na de invoering. Er komt een mogelijkheid de afdracht van de BTW uit handen te nemen van de consument, maar uiteindelijk wordt het product voor de consument duurder.

Afstandsverkopen
Nederlandse webshops die producten aan consumenten verkopen dragen in Nederland BTW af over hun verkopen. Als zij buitenlandse klanten hebben, dan gelden er op dit moment drempelbedragen per land. Alleen als de verkopen aan klanten in een land boven die drempel komen, dan moet de webshop in dat betreffende land BTW afdragen.
Om voor de BTW heffing meer aan te sluiten bij het land waar de eindgebruiker het product gebruikt, vervallen de genoemde drempels per land na invoering van de wijziging. Dat betekent dat de webshops vanaf de eerste euro omzet BTW moet afdragen in het land waar de klant woont en het BTW tarief van het woonland van de klant rekenen. De afdracht kunnen zij dan wel doen via de Nederlandse Belastingdienst, zodat zij geen registratie in het buitenland nodig hebben.
Deze wijziging betekent dat webshops nog veel meer dan voorheen in beeld moeten hebben waar hun klanten wonen. U doet er daarom goed aan nu al te kijken of de benodigde informatie uit de administratie of webshopsoftware te halen is en hoe u de BTW tarieven per land kunt inrichten.

Platforms
Er ontstaan steeds meer platforms die ondernemers de mogelijkheid bieden hun producten te verkopen via dat platform. Op dit moment is de ondernemer verantwoordelijk voor de afdracht van BTW over de verkopen. Binnen de nieuwe wetgeving wordt het platform daar onder voorwaarden verantwoordelijk voor. De nieuwe wetgeving is erg complex en afhankelijk van de exacte inrichting van het platform, maar als u een platform voor goederenverkopen exploiteert, dan doet u er goed aan nu al te onderzoeken of u na de invoering te maken krijgt met een grotere BTW verplichting en aansprakelijkheid.

Conclusie
De nieuwe BTW wetgeving op het gebied van e-commerce is enkele jaren geleden aangekondigd en zou per 1 januari a.s. ingevoerd worden. Door de COVID-19 pandemie is dit uitgesteld tot 1 juli a.s. en in verband met de ICT-aanpassingen die nodig zijn bij de Belastingdienst hebben Nederland en Duitsland er op aangedrongen de invoeringsdatum verder uit te stellen naar 1 januari 2022. Niet alleen voor de Belastingdienst heeft de nieuwe wetgeving gevolgen voor de inrichting van haar ICT-systeem. De wijziging wordt hoe dan ook ingevoerd, zodat u hier als ondernemer ook tijdig op moet inspelen door te onderzoeken wat de gevolgen voor uw onderneming zijn.

 

Meer artikelen, onder andere over BTW, lezen? Klik hier.