Veel ondernemers maken gebruik van een werkruimte in of bij de eigen woning. Wat deze ondernemers vaak niet weten, is dat een werkruimte thuis vele fiscale mogelijkheden biedt. Hieronder heb ik deze fiscale besparingsmogelijkheden voor u op een rij gezet.

Bedrijfsvermogen?

Gebruikt u de werkruimte alleen zakelijk?  U bent dan verplicht de werkruimte te activeren op de balans. De werkruimte behoort dan tot het ondernemingsvermogen. Hierdoor is het niet langer een deel van de fiscale regeling voor de eigen woning. Het fictieve inkomen uit eigen woning (het eigenwoningforfait) is lager en u betaalt dus minder inkomstenbelasting.

De kosten van de werkruimte (onderhoud, energiekosten, inventaris) kunt u op uw winst in mindering brengen. Ook kunt u – onder voorwaarden – jaarlijks afschrijven over de aanschafwaarde van de werkruimte en over de eventuele investeringen. Daarnaast mag u de rentekosten die u betaalt over het deel van de lening voor de woning (dat ziet op de werkruimte) in aftrek op de winst brengen.

Privégebruik?

Gebruikt u de werkruimte tevens privé, denk aan een opslag voor de fietsen of een game/speelkamer voor de kinderen, dan mag u (onder voorwaarden) kiezen of u de werkruimte tot uw privévermogen of bedrijfsvermogen rekent. Die keuze maakt u bij de aanschaf van de werkruimte of als uw met uw bedrijf start. In uw aangifte inkomstenbelasting bepaalt u de winst op basis van de keuze die u gemaakt heeft. Dat is voor de inspecteur dan direct inzichtelijk. Deze keuze staat dan vast en kunt u enkel in bijzondere gevallen nog wijzigen. Voor de uiteindelijke meest optimale fiscale situatie is het dus een belangrijk keuzemoment. Waar moet u op letten?

Rekent u de werkruimte tot het privévermogen? Dan kan er sprake zijn van een zogenaamde ‘kwalificerende werkruimte’. Er is sprake van een kwalificerende werkruimte wanneer is voldaan aan twee voorwaarden:

  1. De werkruimte vormt een zelfstandig deel van de eigen woning (uiterlijke kenmerken, eigen ingang, sanitair, kan apart verhuurd worden aan derden enz.) en;
  2. Het inkomen wordt vanuit deze werkruimte grotendeels verdient (70%). U heeft dus elders geen (vaste) kantoor- of praktijkruimte.

Kwalificeert de werkruimte? U kunt een fictieve huur met uw onderneming overeenkomen. Deze huurkosten kunt u in de onderneming in aftrek brengen van de winst. Voor u privé is deze huur géén inkomen.

Let op! Deze huur is maximaal het fictieve rendement over uw box 3 inkomen. U kunt energiekosten, aankleding en inrichting in aftrek brengen van de winst.

Kwalificeert de werkruimte niet dan blijft de werkruimte fiscaal tot de eigen woning behoren en hoeft u niets te doen. U heeft dan geen recht op aftrek van kosten die zien op uw kantoor- of praktijkruimte. U heeft geen recht op aftrek van energiekosten, aankleding en inrichting. Het kan wel zijn dat de rentekosten (de hypotheekrente van de eigen woning) aftrekbaar zijn.

BTW aftrek?

De BTW die u betaalt over het zakelijke deel van de kosten en investeringen mag u als voorbelasting op de verschuldigde BTW in mindering brengen. Uiteraard gelden daarvoor de gebruikelijke regels en voorwaarden. Het maakt hierbij niet uit of u de werkruimte voor de inkomstenbelasting zakelijk of privé heeft bestemd.

Conclusie en meer kansen?

De werkruimte kan voor veel zelfstandig ondernemers een extra fiscale aftrek opleveren. Er zijn zelfs nog meer kansen. Mocht u willen investeren of hebben geïnvesteerd in ledverlichting, zonnepanelen of andere milieuvriendelijke investeringen dan kunt u ook in aanmerking komen voor de (energie-, milieu- of kleinschaligheids-) investeringsaftrek. Uw leverancier kent de voorwaarden, maar een juiste (fiscale) planning is voor het investeringsmoment van belang. Weeg dat dus goed af of stem vooraf af met een fiscalist.

Eén reactie