U bent DGA en u heeft uw pensioen in eigen beheer als DGA omgezet in een Oudedagsverplichting (hierna: ODV). Geen last meer van ingewikkelde pensioenregelgeving en ook fiscaal en boekhoudkundig een sterke vereenvoudiging. Kortom u heeft dit goed geregeld! Daar heeft u de komende jaren geen omkijken meer naar, of toch wel?

In deze blog benoem ik een aantal veel voorkomende situaties die uw aandacht verdienen.

Bedrijfsoverdracht en ODV
Denkt u na over of bent u bezig met de overdracht van uw onderneming? Een toekomstige koper van uw onderneming heeft er geen belang bij nog jarenlang ODV-uitkeringen aan u te blijven betalen. Het is dus van belang de ODV binnen uw ondernemingsstructuur in de juiste vennootschap onder te brengen. Dit is bij voorkeur de zogenoemde topholding. Ik zie in mijn praktijk dat dit over het algemeen goed is geregeld, maar het is altijd goed dit nog eens te na te gaan. Heeft u bijvoorbeeld één B.V. of zit de ODV in de werkmaatschappij, dan kunt u de ODV overdragen aan een nieuwe of reeds bestaande topholding. Aan deze overdracht zijn geen fiscale sancties verbonden. Uiteraard moet u wel zorgen voor een deugdelijke schriftelijke vastlegging van de overdracht.

Overlijden en ODV
Heeft u er al over nagedacht wat er gebeurt met de ODV op het moment dat u komt te overlijden? Kijk uw ODV-overeenkomst er eens op na. Ik verwacht dat bij de omzetting pensioen in eigen beheer in een ODV uw erfgenamen zijn benoemd als degene(n) die de uitkering uit de ODV ontvangen na uw overlijden. De overeenkomst voldoet in dat geval aan de fiscale wetgeving. De vraag is of de overeenkomst ook aansluit met uw wensen en uw testament? Over het algemeen is de wens dat de ODV-uitkeringen na overlijden aan de partner ten goede komen. Hiervoor moet u op  zijn minst in uw testament vastleggen dat:

  1. Uw partner (één van de) erfgenaam/erfgenamen is, en
  2. U de ODV aan hem of haar nalaat. Hij/zij moet tenminste het recht krijgen om de ODV aan zichzelf toe te laten kennen.

Als u de ODV-uitkeringen aan iemand anders wil laten toekomen na uw overlijden, dan moet u de betreffende persoon/personen als erfgenaam benoemen. Tevens moet u de ODV aan hem/haar legateren. Alleen een legaat zonder benoeming als erfgenaam is niet voldoende en leidt tot ongewenste fiscale sancties.

TIP: check uw ODV-overeenkomst en uw testament!

Daarnaast is van belang of uw vennootschap de ODV-uitkeringen na uw overlijden kan betalen.
Stel: uw vennootschap heeft een ODV-verplichting op haar balans van € 400.000. Dit betekent dat de vennootschap zeer kort na uw overlijden tenminste € 20.000 per jaar moet uitkeren aan uw erfgenamen en dat gedurende 20 jaren. De uitkeringen uit de ODV moeten na uw overlijden binnen 12 maanden ingaan. Kan de vennootschap aan deze verplichting voldoen, of zit het vermogen “vast” in de onderneming? Als het goed is vertel ik u nu niets nieuws, want dit was vóór omzetting van uw pensioen in eigen beheer in een ODV ook relevant. Uw vennootschap had zeer waarschijnlijk namelijk de verplichting een nabestaandenpensioen uit te keren. Toch beveel ik u aan hier aandacht aan te schenken.

Huwelijk of echtscheiding
Het aangaan van een huwelijk of juist de beëindiging daarvan via een echtscheiding heeft ook gevolgen voor uw ODV. Deze gevolgen zijn niet zo zeer fiscaal. De staatssecretaris van Financiën heeft voldoende fiscale goedkeuringen afgegeven, zodat er slechts in uitzonderingssituaties ongewenste fiscale sancties zijn.

De gevolgen zijn meer juridisch van aard. U heeft als DGA recht op de toekomstige ODV-uitkeringen. Een huwelijk brengt daarin in principe geen verandering zolang u getrouwd blijft. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding? Het antwoord op die vraag is volledig afhankelijk van uw eventuele huwelijkse voorwaarden en de afspraken die u met uw partner heeft gemaakt op het moment van omzetting van het pensioen in eigen beheer in de ODV.

Ik concludeer dat uw ODV periodiek aandacht verdient. Ik adviseer u de door mij genoemde zaken voor uzelf in beeld te brengen, voor zover u dit nog niet heeft gedaan. Leg dit schriftelijk vast en kijk eens in de paar jaar of dit nog steeds overeenkomt met uw wensen.

Onderstaand treft u ook een snelkoppeling aan naar een door ons opgesteld stappenplan voor de ODV en de toelichting daar op.

Stappenplan ODV Toelichting stappenplan ODV

3 reacties