In mijn columns ga ik over het  algemeen in op actualiteiten in de omzetbelasting. Vandaag snijd ik een ander onderwerp dat ik in mijn dagelijkse (MKB) praktijk tegen kom. De economie draait momenteel weer op volle toeren. We komen uit een crisis waarin veel ondernemers noodmaatregelen hebben getroffen en er zijn de nodige fiscale wijzigingen aangekondigd. Tijd voor een fiscale periodieke keuring!

Verstrekte leningen
Tijdens mindere economische tijden hebben aandeelhouders leningen verstrekt aan hun B.V. om de continuïteit van hun onderneming niet in gevaar te brengen. Ook tussen B.V.’s onderling zijn leningen verstrekt. Nu het weer beter gaat doet u er goed aan te beoordelen wat de fiscale status van die leningen is. Zijn het onzakelijke leningen (geweest ) die in feite kapitaalstortingen waren?
Door de overeenkomsten te actualiseren en waar nodig leningen daadwerkelijk als kapitaal te storten, zorgt u ervoor dat u zelf duidelijk heeft waar u fiscaal staat.

Ondernemingsstructuur
De ondernemingsstructuur tegen het (fiscale) licht houden kan heldere inzichten geven. Is de onderneming voorbereid op de aanstaande verkoop of bedrijfsoverdracht? Ik kom regelmatig tegen dat de inrichting van de structuur niet optimaal is. Door de huur-, management- en arbeidsovereenkomst juist vorm te geven, zorgt u ervoor dat het resultaat op de plek valt waar het bedoeld is. Dat voorkomt discussies of onnodige toelichtingen bij verkoop of bedrijfsoverdracht.
Vennootschappen die hun functie verloren hebben, kunt u opheffen en daarbij mogelijk een verlies verrekenen als u kapitaal in die vennootschap hebt gestort.
Een heroverweging van de optimale rechtsvorm om uw onderneming in uit te oefenen voorkomt dat u teveel belasting betaalt. Een B.V. hoeft zeker niet altijd de beste optie te zijn. Een terugkeer naar een eenmanszaak, een VOF of een mengvorm tussen een VOF en een B.V. kan fiscaal voordeel opleveren.

Fiscale eenheden
Om verliezen direct te verrekenen zijn er de nodige fiscale eenheden vennootschapsbelasting gevormd. Met de dalende tarieven en stijgende winsten kan het, nog los van het voorkomen van aansprakelijkheden, voordelig zijn de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken. Uiteraard niet voordat u eventuele fiscale claims door verbreking van de fiscale eenheid gecontroleerd heeft.

Toekomst
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de tarieven in de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag gaan. In de inkomstenbelasting komen twee tariefschijven en worden aftrekposten tegen het laagste tarief aftrekbaar. Het tarief voor inkomstenbelasting op dividenduitkeringen aan DGA’s gaat omhoog. Dit alles zorgt er fiscaal voor dat planning belangrijk wordt. Door nu uw fiscale positie in beeld en op orde te brengen, bent u voorbereid op de aanstaande wijzigingen en kunt u waar mogelijk inspelen op de fiscale wijzigingen.
Hopelijk komen er niet teveel reparatiepunten uit de fiscale periodieke keuring en kunt u met een duidelijk beeld van uw fiscale positie de wijzigingen uit het regeerakkoord tegemoet zien.

Deze column verscheen eerder op www.nextens.nl