Op 19 september jl. heeft het demissionaire kabinet het Belastingplan 2018 gepresenteerd. In deze column ga ik in op de wijzingen voor de BTW op het gebied van medicijnen en de landbouwregeling. Vervolgens ga ik nog in op de mogelijke plannen vanuit de formatietafel.

Tandpasta en zonnebrand
Eind 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat fluoridehoudende tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met UVA- en UVB-filter belast zijn met het verlaagde (6%) BTW-tarief.
Volgens de wetgever zorgt het arrest van de Hoge Raad tot lastige discussies over het begrip geneesmiddelen en daarnaast kost het de overheid geld. Daarom is voorgesteld het begrip geneesmiddel voor het verlaagde BTW tarief per 1 januari 2018 te beperken tot kortgezegd geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning is verleend. Vanaf volgend jaar wordt tandpasta en zonnebrand waarschijnlijk dus weer duurder.

Landbouwregeling
Ver weggestopt in de stukken van het Belastingplan 2017 was al vermeld dat de landbouwregeling voor de BTW per 1 januari 2018 zou worden afgeschaft. Aan die aankondiging heeft de wetgever nu inderdaad uitvoering gegeven door de afschaffing op te nemen in het Belastingplan 2018. Als dit voorstel wordt aangenomen, dan zijn agrarisch ondernemers vanaf 1 januari 2018 BTW verschuldigd over de prestaties die zij verrichten. Dat betekent ook dat agrarisch ondernemers de BTW die zij betalen op kosten en investeringen terug kunnen vragen. Dat geldt ook voor de BTW op investeringen in de afgelopen 5 (roerende zaken) of 10 (onroerende zaken) jaar. Met het wetsvoorstel over de BTW op kostbare diensten waar ik eerder over schreef kan dat ook gaan gelden voor diensten die zij hebben afgenomen in de afgelopen jaren.

Verhoging BTW tarief?
Afgelopen vrijdag berichtte verschillende media dat de partijen aan de formatietafel vergevorderd zijn met een akkoord over de wijziging van het inkomstenbelastingsysteem. Volgens de bronnen willen zij de belasting op arbeid verlagen. Dat willen zij deels betalen met een verhoging van het BTW tarief. Hoeveel die verhoging moet bedragen is (nog) niet bekend. Dit bericht sluit wel aan bij de tendens dat de heffing van BTW steeds belangrijker wordt

Conclusie
Van de verwachte wetswijzigingen op BTW vlak zijn er twee van de drie ook daadwerkelijk in het Belastingplan terechtgekomen. Als het Belastingplan wordt aangenomen dan worden tandpasta en zonnebrand vanaf volgend jaar weer duurder en de speciale BTW regeling voor agrarisch ondernemers wordt afgeschaft. Het zou zo maar kunnen dat vóór de stemming over het Belastingplan 2018 er een verhoging van het BTW tarief wordt aangekondigd vanaf de formatietafel. Het belooft nog een roerig najaar te worden.

Deze column werd eerder geplaatst op www.nextens.nl