Hoog of laag spel in de BTW

Afgelopen herfst heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om gedrukte boeken en digitale boeken voor de BTW gelijk te mogen behandelen. In mijn ogen een logische ontwikkeling. Toch is het maar de vraag of het voorstel uiteindelijk wordt aangenomen. Daarover in deze column meer.

Fraudebestrijding
Naast het voorstel voor het lage tarief op digitale boeken, heeft de Europe Commissie vorig najaar ook een voorstel ingediend om bij wijze van proef EU landen de mogelijkheid te geven het BTW systeem aan te passen.

Onder de huidige BTW-wetgeving betalen ondernemers in een (productie)keten ieder BTW over de door hen toegevoegde waarde. Onderdeel van het BTW systeem is dat ondernemers de BTW die zij betalen op inkopen terug mogen vragen. Dat recht op teruggave wordt bij BTW-carrouselfraude misbruikt door BTW wel terug te vragen, maar elders in de carrousel de BTW niet af te dragen. De jaarlijkse schade binnen de EU van deze fraude wordt geschat op € 50 miljard.

Europees is nu het idee ontstaan geen BTW meer te heffen bij transacties tussen ondernemers als het factuurbedrag meer dan € 10.000 bedraagt. Alleen in de transactie met de eindconsument betaalt de ondernemer dan BTW; een algehele verleggingsregeling. Met name Tsjechië wil gebruik maken van deze proef.

Overleg 15 en 16 juni jl.
Om de voorstellen van de Europese Commissie aan te nemen is unanimiteit nodig. Tijdens het overleg tussen de ministers van financiën bleek dat Frankrijk en Slovenië geen voorstander zijn van de wijziging van het BTW systeem. Voor de Tsjechische minister was de houding van de Franse en Sloveense minister aanleiding aan te kondigen dat hij het voorstel voor de mogelijkheid het lage tarief op digitale boeken toe te passen niet wil steunen.
Demissionair minister van financiën Dijsselbloem heeft er in niet mis te verstane bewoordingen bij beide landen op aangedrongen tot een compromis te komen. Of zij daarmee de voorstellen ook gaan steunen moet in de volgende overleggen blijken.

Conclusie
Met 28 (en binnenkort 27) lidstaten van de EU is (aanpassing van) wetgeving niet zomaar geregeld. De Europese Commissie heeft de afgelopen tijd de nodige BTW voorstellen gelanceerd en aangekondigd om de BTW wetgeving binnen de EU in te laten spelen op de digitale markt en daarnaast fraude te bestrijden. De heffing van BTW is wereldwijd steeds belangrijker voor de overheidsfinanciën en daarom zijn aanpassingen aan ontwikkelingen noodzakelijk. Uit het overleg van afgelopen maand blijkt dat het realiseren van die aanpassingen politiek nog niet zo eenvoudig is. Ik ben benieuwd of een volgend overleg in Luxemburg wat harmonieuzer verloopt.

 

Dit artikel werd eerder geplaatst op www.nextens.nl