Het wordt steeds eenvoudiger een webshop te starten, er zijn tal van programma’s voor website’s waarin een webshop geïntegreerd zit. Een webshop kan een leuke bijverdienste opleveren of ervoor zorgen dat je bestaande onderneming aantrekkelijker wordt. Bij het verkopen van producten via een webshop is de heffing van BTW een aandachtspunt. In deze bijdrage ga ik in op de heffing van BTW over verzendkosten en BTW bij verkopen aan buitenlandse particulieren.

 

Verzendkosten

Inherent aan een webshop is dat je de producten moet verzenden naar de klant. De verzendkosten die je betaalt aan bijvoorbeeld PostNL belast je dan door aan je klant. PostNL past een BTW-vrijstelling toe zodat je over de portokosten aan hen geen BTW betaalt. Bij het doorbelasten van die kosten aan je klant als onderdeel van de koop van een product, ben je echter over die doorbelasting BTW verschuldigd. In veel gevallen zie ik dat dat niet gebeurt.
Nu gaat het per product om een klein bedrag, maar uit onderstaand rekenvoorbeeld blijkt dat het al snel om grote bedragen gaat.

 

Rekenvoorbeeld

Stel je verkoopt 100 producten per maand en per levering bedragen de verzendkosten € 6,95 (exclusief BTW). Per maand betekent dat een bedrag aan verzendkosten van € 695, op jaarbasis
€ 8.340. Als de Belastingdienst achteraf constateert dat er ten onrechte geen BTW is afgedragen over deze verzendkosten, dan is er alsnog (€ 8.340 x 21/121) € 1.447 aan BTW verschuldigd. De Belastingdienst kan naheffen over de afgelopen vijf jaar zodat de naheffing kan oplopen tot
5 x € 1.447 = € 7.235. Daarbij is nog geen rekening gehouden met een eventuele boete die de Belastingdienst op kan leggen.

 

Verkopen aan buitenlandse particulieren

Een ander aandachtspunt bij verkopen vanuit een webshop is de verkoop aan buitenlandse particulieren als deze binnen de EU wonen. Hierover ben je Nederlandse BTW verschuldigd, tenzij je per land meer verkoopt dan de daar geldende drempel. Bij overschrijding van die drempel ben je vanaf dat moment in het betreffende land BTW verschuldigd. Dat betekent dat je je onderneming ook in dat land moet registreren en BTW aangifte moet doen. Je zult in je administratie dus moeten vastleggen hoeveel omzet je in elk land behaalt. Veel webshopmodules zijn hier op ingericht zodat het eenvoudig is dat te administreren.

De drempelbedragen per land zijn hier te vinden.

 

Conclusie

Als gevolg van de trend dat consumenten meer aankopen doen via internet worden er steeds meer webshops gestart. De heffing van BTW is daarbij een, soms onderbelicht, aandachtspunt. Niet alle ondernemers berekenen namelijk BTW over de verzendkosten die doorbelast worden aan de klant, terwijl daarover wel BTW verschuldigd is. Ook is niet altijd in beeld wat de omzet is die in andere EU-lidstaten wordt behaald. In verband met eventuele registratie- en aangifteplicht is dat wel noodzakelijk.

Deze column werd eerder geplaatst op www.elseviernextens.nl