Het is weer zover. Je moet de aangifte inkomstenbelasting over 2011 indienen. Waar moet je op letten? In deze bijdrage geef ik je een aantal tips. Ze zijn gebaseerd op de fouten die ik in de praktijk vaak tegenkom.

Tip 1
Doe aangifte! Download het programma en vul het zorgvuldig in. Wellicht krijg je iets terug. Wees niet bang om slapende honden wakker te maken, maar claim waar je recht op hebt. Denk ook eens aan uw ouders of wellicht uw (studerende) kinderen.

Tip 2
Vul je inkomsten uit tegenwoordige arbeid ook bij die rubriek in. Anders loop je mogelijk een deel van de arbeidskorting mis. Heb je pensioen, vul dit dan NIET als tegenwoordige arbeid in. De belastingdienst kent je dan ten onrechte (voorlopig) een extra teruggaaf toe. Het is zuur als je die aanvankelijke meevaller later weer terug moet betalen.

Tip 3
Heb je over 2011 lijfrentepremie betaald? Vul dan de berekening voor de maximale aftrek ook in. Het lijkt anders alsof je de premie aftrekt, maar het programma van de belastingdienst houdt er geen rekening mee.

Tip 4
Heb je naast je dienstbetrekking inkomsten uit freelance werkzaamheden of ben je ZZP-er, kijk dan goed of je inkomsten kunnen kwalificeren als winst uit onderneming in plaats van resultaat uit overige werkzaamheden. Dat geeft recht op de MKB-winstvrijstelling. Hiervoor hoef je niet aan het urencriterium te voldoen.

Tip 5
Heb je een spaarproduct voor de eigen woning, ga dan na of deze in box 3 belast is. Het gaat hierbij vaak om een spaarpolis of effecten. Soms gaat het om een box 1 polis of geldt er een vrijstelling in box 3. Ik kom tegen dat een dergelijke polis ‘zekerheidshalve’ aangegeven wordt.

Tip 6
Bezit je onroerend goed dat je als een woning permanent verhuurt? Dan hoef je mogelijk niet de volledige Woz-waarde aan geven. Je mag de zogenaamde leegwaarderatio toepassen. Op de site van de belastingdienst en in de toelichting vind je deze ratio en hoe je die dient te bepalen.

Tip 7
Wees kritisch bij het verdelen van de aftrekposten tussen jou en je partner. Vergelijk de tarieven in box 1 en ga na wie het meeste voordeel heeft. En als je niet in gemeenschap van goederen gehuwd bent, is het verstandig om rekening te houden met de afspraken die je gezamenlijk hebt gemaakt. Wat zeggen de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract eigenlijk hierover? Bij de verbreking van een relatie is dit vaak een twistpunt.

Tip 8
Vergeet de dividendbelasting niet. Niet alleen de dividendbelasting op de aandelen die je hebt, maar ook de dividendbelasting die ingehouden is op de (vrijgestelde) spaarpot voor eigen woning.
Zie ook tip 5

Tip 9
Vraag daar waar nodig voorkoming van dubbele belasting. Zeker in de grensstreek hebben veel gepensioneerden een klein Duits pensioen (Duitse Rente). Het pensioen moet in de aangifte staan, maar Nederland is niet heffingsbevoegd. Je dient hiervoor voorkoming te vragen. Dat is een aparte vraag in de aangifte.

Tip 10
Wees volledig. Vergeet eventuele persoonsgebonden aftrekposten – zoals ziekte- en studiekosten – niet. Kijk naar je giften. Lees de verschillende brochures en toelichtingen op de site van de belastingdienst.