Ondernemers hebben recht op fiscale faciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek) als ze voldoen aan het urencriterium. De ondernemer dient minimaal 1225 uur aan zijn onderneming te besteden. De Tweede Kamer heeft onlangs hierover gesproken. Volgens kamerlid Braakhuis leidt dit criterium tot grote irritatie bij zelfstandige ondernemers. Daarom moet onderzocht worden of er geen alternatief mogelijk is. Dit is verwoord in een motie die door de Tweede Kamer aangenomen is. Het kabinet dient hier dus iets van te gaan vinden. Heeft dit voor u als ondernemer directe gevolgen?

Het antwoord luidt eenvoudig: neen. Op internet (twitter) is hierover veel verwarring ontstaan. Het gaat slechts om een proefballon. Het kan zijn dat het urencriterium in de toekomst verandert of verdwijnt, maar daar is nu nog geen sprake van. Overigens is op veel sites te lezen dat er een omzetcriterium zou komen. Dit bericht is niet juist. Het omzetcriterium was opgenomen in een amendement (33 003 nr. 76), maar dat is door Braakhuis ingetrokken. De staatssecretaris heeft aangegeven dat ook hij het urencriterium niet handig vindt, maar op dit moment geen alternatief heeft. Daar moet hij eerst onderzoek voor doen. Het omzetcriterium vindt hij niet correct, een autohandelaar kan immers binnen één minuut een grote omzet realiseren en een thuiskapper kan dat niet. Uiteindelijk is de gewijzigde motie (33 003 79 was 33 003nr. 63) aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt om onderzoek naar het urencriterium te doen. Ten aanzien van de zelfstandigenaftrek is overigens in 2012 wel iets verandert.

Vanaf 2012 bedraagt de zelfstandigenaftrek namelijk een vast bedrag van € 7.280. Tot en met heden was er een staffel. Voor ondernemers met een winst tussen de pakweg € 18.000 en € 53.000 zal dit niet merkbaar zijn. Zij genieten tot en met 2011 immers een aftrek van € 7.266. Vanaf 2012 is er dus een verruiming van € 14.

Wilt u van deze aftrekpost (blijven) profiteren, dan dient u ook in 2012 aan het urencriterium te voldoen. Of dat inderdaad tot de door Braakhuis genoemde irritatie leidt waag ik te betwijfelen. Voor startende en parttime ondernemers is het urencriterium inderdaad een punt van aandacht, maar voor alle andere zelfstandigen is het een vanzelfsprekendheid.
Voor een parttime of startende ondernemer is het belangrijk om te weten welke uren voor het urencriterium meetellen. Uiteraard zijn dat de ‘directe’ uren, maar ook de uren dat u acquisitie pleegt, de administratie bijwerkt, nadenkt over de te voeren strategie of uw vakkennis bijhoudt. Stem met uw fiscalist deze uren af en houd deze uren (globaal) bij. Met een goede voorbereiding staat u bij vragen van de inspecteur met 1:0 voor. Dat voorkomt nu en in de toekomst teleurstellingen of irritatie.